Distriktstariffkonferansen

I dagene 8. – 10. mars avholdes distriktstariffkonferansen for de tre vestlandsfylkene på hotel Admiral i Bergen.

Konferansen som er startskuddet for tariffoppgjøret 2018 skal blant annet se på utfordringer, pensjon, stortingsvalg, avtaleverk, EVU og fagenes fremtid.