Eigil Knutsen besøkte styret i fagforeningen

Da Eigil Knutsen (DNA) besøkte fagforening kom det en rekke innspill som fagforeningen er opptatt av. Blant annet var bemanningsbyråene og pensjon fra første krone tema som ble diskutert.