EL i Vest messen 18 og 19 mars

Elektroarbeidernes Fagforening deltar på messen. Kom gjerne å besøk oss