Elektroarbeidernes Fagforening deltok i fanemarkering mot bemanningsbyråene

Leder i ELogIT forbundet var blant appellantene