Elektroarbeidernes Fagforening diskuterer fremtidsutsiktene

På klubblederkonferansen 14 november ble faren for permitteringer diskutert. Dette sett i lys av den internasjonale finanskrisen og den sterke rentehevingen i Norge.

Gruppedisksjon er en viktig del av klubblederkonferansene