Elektroarbeidernes Fagforening gratulerer alle medlemmer med Første mai