Elektroarbeidernes Fagforening passerer 2800 medlemmer

Fagbevegelsens gamle ordtak sammen er vi sterke gjelder fremdeles. Derfor arbeider vi for at alle elektroarbeidere skal være medlem hos oss. Vi har hatt en god medlemsutvikling gjennom 2012 og er pr. dags dato 2800 medlemmer, noe som er 120 flere enn ved årets begynnelse.

En stor honnør til alle dere tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt til dette.

Vi mangler bare 50 medlemmer på å nå målsetningen om 2850 medlemmer ved årets slutt. Verve premieringen i fagforeningen som gikk frem til 1. oktober er avsluttet og trekningen av 3 reisegavekort à 8 000 kroner vil foregå på Halvårsmøte 19. oktober. Styret vedtok i styremøte 2. oktober å ha tilsvarende premiering ved verving for en ny periode, som strekker seg fra 1. oktober 2012 til 31. september 2013, også her blir det premiering på 3 reisegavekort à 8 000 kroner, og en får 1 lodd i trekningen for hvert medlem en verver.