Elektroarbeidernes Fagforening politianmelder slavekontrakter

Elektroarbeidernes Fagforening har anmeldt RCA til politiet for brudd på straffeloven § 224 og brudd på Palermoprotokollen artikkel 3. Det er slavekontrakter eller tvangsarbeid.

De rumenske telemontørene oppgraderte basestasjoner for Netcom. Her er basestasjonen i Nygårdsgaten der det hele startet.

Ove Toska blir intervjuet av TV2