Elektroarbeidernes fagforening stiller klare krav til forhandlingene