Elektroarbeidernes Fagforening Vestland passerer 3400 medlemmer