EL&IT forbundet i streik

Meklingen mellom EL & IT Forbundet og Fagforbundet på den ene siden og KS Bedrift på den andre siden førte ikke fram til enighet natt til 27. september. Streiken berører i første omgang Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) Vi følger streiken også om det blir opptrapping.

EL & IT Forbundet har tatt ut 403 medlemmer ved NTE og Fagforbundet har tatt ut 50 medlemmer i samme bedrift.
Bruddet kommer i all hovedsak som en følge av at partene ikke ble enige om tre forhold:
regulering av minstelønnssatsene
uenighet om reisebestemmelsene
uenighet om regulering og betaling av arbeidstid utenfor den ordinære arbeidstiden.