EL&IT forbundet krever ny behandling av vikardirektivet

EL & IT Forbundet krever at LO-sekretariatet tar vikarbyrådirektivet opp til ny behandling og fatter vedtak om å kreve at regjeringen bruker reservasjonsretten. Vi krever også at saken settes opp i LOs representantskap 21. februar 2012.

ls-uttalelse_vikarbyraadirektivet_desember2011.pdf