ELogIT forbundet har diskutert tariffoppgjøret på Landsstyremøte.

Landsstyret vedtok å gå inn for samordnet oppgjør der AFP og kamp mot bemanningsbransjen er hovedtema