En gang blir det 14-28 offshorerotasjon

Olje- og anleggskonferansen diskuterte i dag veien videre for å få på plass 14-28 offshorerotasjon.

Det kommer nok til å kome på plass en gang, og kanskje kan man klare å få det prioritert på Landstariffkonferansen i 2011.
Etter innledinger fra Anders Skattkjær fra Fellesforbundet, Dag Unnar Mongstad fra Industri Energi og Hans Olav Felix, var det paneldebatt med spørsmål og kommenantarer fra salen. Paneldebatten ble ledet av Kai Christoffersen.