Engelsk LO har vedtatt boikott av Israel

Det engelske LO, TUC, vedtok i dag boikott av Israel. Senere på dagen diskuterte man samme tema i Bergen.

Både irsk og engelsk LO har dermed vedtatt boikott mot Israel i protest mot israelske myndigheters fremferd mot det palestinske folk.

LO kongressen i Norge ville ikke være med på så steke formuleringer på kongressen i mai i år, til tross for iherdige forsøk fra EL&IT-forbundets representanter. Det kunne forhandlingsleder i EL&IT-forbundet, Jan Olav Andersen, fortelle da han innledet på en konferanse i Bergen i ettermiddag. Temaet var; Kan Israel presses gjennom boikott?

I Bergen har Palestinakomiteen og LO jobbet litt med temaet i over et år. Den 17. september 2009 var omlag 30 deltakere tilstede og hørte Jan Olav Andersen sin innledning om Israel sin framferd som er apartheid.

Folk som hadde ordet i debatten fortalte om en sørafrikaner som var sjokkert over det som skjer i Palestina og at det var værre en den apartheid man opplevde i SørAfrika. – De bygde ikke egne veier for å skille folkegrupper i SørAfrika, hadde han sagt.
Vanlige folk kan også bidra til boikott av Israel i det daglige. Israelske appelsiner selges mindre nå enn tidligere, men Norge importerer mye poteter og paprika fra Israel. Norske myndigheter har da også boikottet ELBIT på grunn av deres leveranser av overvåkingsutstyr til muren. Det vekker oppsikt internasjonalt.