Eniget oppnådd

Etter mekling ble vi i natt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har kommet fram til et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Meklingsresultatet har ei totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen.

– Det er usikkert hvordan prisveksten vil bli det kommende året, og det har vært viktig for oss å sikre medlemmene et skikkelig lønnstillegg, sier Andersen.

Svært vanskelig punkt

Betaling for reisetid har vært et prioritert krav fra forbundet i dette oppgjøret.

-Vi legger ikke skjul på at dette har vært et svært vanskelig punkt i forhandlingene og meklingen. Ikke minst har det vært vanskelig å skape en enighet om hvilket beregningsgrunnlag som skal ligge til grunn for eventuelle endringer. Vi har likevel fått fjernet kilometer som beregningsgrunnlag på arbeidsreiser på egentid i §3H og brutt en viktig barriere ved å redusere 20 minutter til 15 minutter.

-Med dette resultatet sier arbeidsgiverne seg også enige i at bestemmelsene om mønstring § 3H må gjennomgås skikkelig og et partssammensatt utvalg skal gjøre dette fram mot neste hovedoppgjør.

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent og innebærer blant annet: 

Det gis et generelt lønnstillegg på 8,99 kr i timen.
Tiden som i dag må reises på egentid ved direktereiser fra hjemmet til kunde reduseres fra 20 til 15 minutter. Kilometerberegningen i bestemmelsen fjernes, og et partssammensatt utvalg skal gå gjennom bestemmelsene for reiser på egentid.
Betalte reiser til og fra utenbys arbeidsoppdrag økes fra fem til sju i året.
Arbeidsgiver skal nå forskuttere lønn ved sykepenger, fødsels- og svangerskapspermisjon.
Arbeidsgiver kan ikke lengre avtale seg bort fra separate dame og herregarderober på byggeplasser.

Meklingsresultatet sendes til uravstemming med frist 22. juni.