Enighet om tilleggene på Landsoverenskomsten

Fra 1 april gis det et tillegg på 75 øre. fra 1 mai gis det et tillegg på 3,7 prosent. Tillegget på 75 øre inngår i de 3,7 prosentene som gis fra 1 mai.