Enngelsk kurs som er gratis for medlemmer som har vært i LO mer enn 3 år

AOF arrangerer kurs i Engelsk. Kurset er gratis for medlemmer som har vært i LO/EL&IT forbundet i mer enn 3 år og som har rettigheter i LO utdanningsfond.

http://www.aof.no/pls/aofweb/f?p=104:55:4252072375912106::NO::P0_CRS_ID:103085