Et annerledes julekort

Styret i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane vedtok i desember å  gi en julegave til de KABA ansatte som streiket for tariffavtale i Trondheim.

Det ble bevilget kroner 25 000, eller 3000 til hver av de streikende.

Nå er kampen kronet med hell, tariffavtale er inngått. Vi gratulerer.

Her er teksten fra julekortet som fagforeningens leder Ove Toska forfattet til de streikende låsesmedene:

 

 

 

Gode streikende kamerater i KABA – avd. Trondheim

Vi konstaterer at kampen for tariffavtale i bedriften KABA er en tøffere kamp enn vi vanligvis forventer i norsk arbeidsliv.

 Den frie rett til å organisere seg og få opprettet tariffavtale fremstår for oss fagorganiserte som selve grunnvollen i bedriftsdemokratiet. Ja også som en svært sentral del av et demokratisk samfunns verdier.

 Rettferdig fordeling av de verdiers om skapes – det være seg i en bedrift eller et helt samfunn er basert på fagbevegelsens styrke og kollektive avtaler.

For de fleste av oss i Norge er dette et forhold vi tar som en selvfølge.

 Når arbeidsgiver og hans støttespillere er så til de grader motstander av kollektive avtaler fremstår de som motstandere av det trepartssamarbeid som er selve bærebjelken i det norske arbeids- og samfunnsliv.   

 Den tøffe streiken dere nå står midt opp i er således ikke bare en intern og rettferdig kamp i KABA – MEN også en kamp for våre verdier i dag og for fremtiden.

 Det nærmer seg jul og med dette en tid for ettertanke. Så kommer det deretter et nytt år som gir nye muligheter.  Vi håper det kan påvirke arbeidsgiver til å snu – og komme dere i møte med signering av Tariffavtale.

 Om ikkeskal dere vite at deres kamerater i Hordaland, Sogn og Fjordane står sammen med dere i denne streiken til Tariffavtale er på plass.

 Vår julehilsen til dere alle er – STÅ PÅ for deres rettferdige krav. Vår julegave til dere et økonomisk bidrag og løfte om å bistå dere i streiken på beste måte.

 Deres kamp er også vår kamp!

GOD  JUL  &  GODT NYTTÅR

 

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING

Hordaland, Sogn og Fjordane

 Ove Toska