EVU-konferansen

Flere fra Fagutdanningsutvalget hos Elektroarbeidernes Fagforening har deltatt på EVU-konferansen som Installasjonsutvalget arrangerte på Hamar denne uken. Åge Blummenfelt var som vanlig en sentral person i slike spørsmål som blir omhandlet der.

Fokuset har vært på Forbundets struktur i forhold til EVU. Vi hadde også et teknisk seminar der Ronny fra EATON var og presenterte nytt materiell, melder Rolf Skår. -Konferansen har arbeidet med og debatterte hvordan vi skal få opplæringsutvalgene i klubbene til å fungere. Konferansen laget handlingsplaner for distriktene i forhold til sitt etter og videreutdanningsarbeid. Det ble også en gjennomgang og arbeid med et nytt oppfriskningskurs for Telecom faget.