Fagforeningen åpner huset på Stord og i Bergen 1 mai

1.mai feires i år som tidligere år på tradisjonellt vis. På Stord blir det den tradisjonelle 1.mai frokosten på Grand. Ønsker du å delta på denne – så kontakter du Kjell Sverre for mer info. Etter frokosten blir det demonstrasjonstog. I Bergen starter vi med brunsj kl 1000 Kalfarvei 71. Arrangementet er åpent for medlemmer og familie. Til barna er det «lørdagspose». Fellesarrangementet starter med at Fenrik Lane spiller fra kl 1400 Samling på oppstillingsplassene kl 1415 for avmarsj til Torgalmenningen. Kl 1500 starter arrangementet på Torgalmenning og talere er: Statsråd Dag Terje Andersen og LO sekretær Rita Lekang. Etter talene blir det demonstrasjonstog. 1.mai er er dag for å vise solidaritet internasjonalt og felleskap nasjonalt. Dagen feires på mange steder i våre 2 fylker. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte og medlemmer til å bruke dagen – til nettopp å vise samhold. Slå ring om 1.mai dagen- slå ring om felleskap og internasjonal solidaritet.

informasjon 1 mai Stord 2008.doc

informasjon 1 mai Bergen 2008.doc