Fagforeningen bevilger penger til Haiti

Styret i Elektroarbeidernes Fagforening vedtok torsdag å bevilge kr 10.000 til ofrene etter jordskjelv katastrofen på Haiti. Pengene sendes gjennom Norsk Folkehjelp, der vi vet at pengene kommer frem. Noen klubber har også gitt penger til Haiti og vi oppfordrer andre klubber til å delta i innsamlingen.