Fagforeningen er klar til kamp mot svekkelse av arbeidsmiljøloven

Elektroarbeidernes Fagforening hadde saken til debatt på halvårsmøtet og vedtok følgende: