Fagforeningen inviterer til medlemsmøte Eid 25 januar