Fagforeningen krever at Helse Bergen garanterer for lønn