Fagforeningen styrker kontakten med klubbene

Elektroarbeidernes Fagforening ser behovet for å styrke kontakten med klubbene og verve flere medlemmer. Det er anslagsvis 400 uorganiserte elektroarbeidere i våre bedrifter. Styret bestemte derfor på forsommeren at det skulle settes inn større ressurser i dette arbeidet.

Remi Unnvik er frikjøpt ut året for å jobbe med disse spørsmålene. Han er allerede godt i gang med oppgaven og har hatt kontakt med en rekke tillitsvalgte.

Han gleder seg til å komme ut og besøke klubbene også etterhvert.