Fagforeningene besøker medlemmer

John Helge Kallevik org. sekretær i Rogaland Elektromontørforening, Karsten Bøe klubbleder i Aibel og Atle Rasmussen har besøkt medlemmene på Melkøya.

Det ble avhold medlemmsmøte både for de tilreisende og lokalt ansatte. Saker som ble diskutert var bl.a. FKE, vikarbyrådirektivet, forsikringer, kurs og tariffoppgjør.