Fanemarkering for AFP

Elektroarbeidernes Fagforening deltok med fanen i markeringen for forsvar av AFP som ble holdt i Oslo 9. mai 2007.

Onsdag 9. mai 2007 var det en landsomfattende aksjonsdag. Det var politisk streik under parolen; Nei til pensjonsranet – Kamp for avtalefestet pensjon(AFP)

Det var forskjellige markeringer flere steder i landet. I Trondheim var Reiulf Steen hovedtaler. På Stord hadde Atle Teigland apell. I Tønsberg gikk elevene på en yrkesskole ut i streik i forsvar for AFP.

Følg med videre på forsvarafp.no