Fanemarkering i solidaritet med ledige og permitterte i Hotel og Restaurant

 

   r

Mandag 14  desember arrangerte LO Bergen fanemarkering  i solidaritet med oppsagte og permitterte innen hotell og restaurant bransjen.

Vi går inn i juletiden som ville vært den mest aktive tiden for mange av våre fagforeningskamerater i hotell og restaurant

Slik er det ikke nå. På grunn av tiltakene rundt pandemien så er mange permittert og sitter hjemme i utrygghet.

 

Vi mener regjeringen må gjøre følgende:

  • At alle de midlertidige forbedringene i dagpengeordningen må videreføres
  • At permitterte skal få feriepenger på dagpenger
  • At permitterte studenter får rett til dagpenger
  • At krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise
  • At det stilles sosiale krav til bedriftene som nyter godt av krisetiltakene. Bedrifter skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte fra selskapet

En dugnad kjennetegnes av at innsatsen fordeles – nå må regjeringa sørge for at de permitterte og oppsagte ikke må ta mer enn sin del!

Vi kaller inn til fanemarkering i solidaritet med våre kamerater i Hotell og restaurant.

Mandag 14. desember kl. 12:00 på Torgalmenningen