Fanemarkering mot vikardirektivet

Onsdag 1 desember var en rekke fagforeninger møtt opp utenfor Stortinget for å protestere mot det kommende vikardirektivet. På tross av bitende kulde møtte mange frem. EL&IT forbundet var medarrangør. Forbundsleder Hans Felix hadde appell under markeringen og blandt annet dette:

Grunnpilaren i arbeidslivet er og må også i framtiden være faste ansettelser i ordinære bedrifter. Denne grunnpilaren utfordres gjennom at direktivet har til formål å «anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere, og å etablere passende rammer for anvendelsen av innleid arbeidskraft.»