Fanemarkering utenfor Campus ÅS

Universitet på Ås utvider stort. Bar på Elektro er det 70 prosent innleide.   Vi krever at når staten er byggherre sørger de for at det er seriøse bedrifter med egne ansatte som utfører oppdragene.