Fellesforbundet tapte i arbeidsretten om krav til rotasjonen

Mange har ventet i spenning på arbeidsrettens dom vedrørende krav til forkortet arbeidstid for å få til gode rotasjoner. Desverre tapte Fellesforbundet og LO i arbeidsretten. Se vedlagt dom

arbeidsrettens dom av 09 01 09.pdf