Fikser huset i Kalfarvei 71

I hele år har det vært hamring og banking og skruing i Kalfarvei 71. Huset er under oppussing. Dette har skjedd samtidig som det har vært tilnærmet normal aktivitet i huset der Elektroarbeidernes Fagforening, Heismontørenes Fagforening og EL&IT Distrikt Hordaland Sogn og Fjordane har kontorer og møterom.

Kalfarvei 71 er organisert som et aksjeselskap som eies av Elektroarbeidernes Fagforening – Hordaland, Sogn og Fjordane. Alle medlemmer av Elektroarbeidernes Fagforening er således medeier i huset.

Fagforeningen har hatt huset siden 1970 tallet. Etter hvert begynte taket å sige litt, og man så behov for større møteromskapasitet. Man vurderte da å lage et tilbygg på huset, samt fikse taket, men etter en stund fikk man avslag på en byggesøknad som innebar tilbygg på huset. Derfor måtte man se etter andre løsninger. Man valgte å satse på rehabilitering av taket, og utnytte plassen på loftet slik at det kunne etableres et større møterom i andre etasje. Dermed gikk byggesøknaden i orden.
Representantskapet er involvert underveis og har tatt de store beslutningene.

Det var på høy tid at man startet på arbeidet for etter hvert som man skulle rehabilitere taket, dukket det opp litt råte. Det hadde jo ikke blitt bedre med årene. Huset har nå fått helt nytt tak med flere takvinduer og arken på loftet er løftet slik at plassen der kunne tas i bruk. Det er også foretatt avstivinger på toppen som gjør at vi nå har et hus som kan stå i mange tiår fremover. Det er etablert ny trapp til loftet. I andre etasje er det laget nytt møterom og ett nytt toalett.

I første etasje er nå rehabilitering av det gamle møterommet i gang, og til slutt skal et lite tilbygg på garasjen gjøres ferdig. Skorstein er rehabilitert og det er montert nytt adgangskontrollanlegg og nytt brannvarslingsanlegg.

For over ti år siden ble kjelleren fikset opp og der ble det da laget en koselig kjellerstue som brukes ved ulike sosiale tilstelninger. Den 25. november skal der arrangeres merkefest.

Elektroarbeidernes Fagforening oppfordrer klubber og medlemmer til å benytte seg av muligheten til å bruke huset til forskjellige arrangementer.

Under kan du se bilder av huset.


Slik så huset ut da rehabiliteringen av taket startet.


Slik ser det ut nå, sett fra sør.


Og slik ser det ut fra vest.


Det er blitt lyse og fine kontorer på loftet.


Organisasjonssekretærene har tatt toppetasjen i bruk.


Ny trapp og flere takvindu.


Det ble også plass til et lite møtebord på loftet.


Her har Fagutdanningsutvalget tatt møteplassen på toppen i bruk.


I andre etasje er det blitt plass til et større og mer moderne møterom.


Garasjen skal få et lite tilbygg.


Kjellerstuen ble laget for over ti år siden og brukes ved ulike sosiale tilstelninger.