FKE konferanse i Bergen

Forbundet har vedtatt å arrangere regionale FKE konferanser. Konferansen på Vestandet blir arrangert i Bergen 24 og 25 mars.

invitasjon_fke-konferanser_for 2010.-19-01-10.doc