Fokus på fagutdanning

Det var deltakere fra fire distriktet på fagutdanningskonferansen som forbundet arrangerte i Bergen 23. og 24. august. Konferansen ble ledet av Torill Landøy og Øivind Wallentinsen fra forbundets sentrale fagutdanningsutvalg.

Fagutdanningen er i endring som følge av kunnskapsløftet. Læreplan for opplæring i bedrift for elektrikerfaget med flere er nå ute til høring.
Læreplaner vg2 er nylig fastsatt og læreplan for vg1 har virket ett år.
EL&IT-forbundet arrangerer regionale fagutdanningskonferanser for å sette fokus på disse endringene innen fagutdanningen.
FKE var også tema.
Fra Elektroarbeidernes Fagforening deltok syv tillitsvalgte. Her er bilde fra diskusjon rundt bordet.