Føler seg lurt

EL&IT-forbundet føler seg ført bak lyset av DSB og Regjeringen i FKE-saken.

Forslag til endringer i FKE har vært ute på høring. Forbundet anså forslagene som et alvorlig angrep på elektrofagene og el sikkerheten, og gjennomførte av den grunn en politisk streik 4. november i protest.
Regjenringen gjennomført forskriftendringene 1. november, helt i samsvar med høringsforslagene.
Dette er en nonchalant handling som er uakseptabelt.

Dette er noe av det som kan leses i uttalelsen som Landsstyret i EL&IT-forbundet fattet i dag.
Men der står og at denne kampen skal vi vinne.

Uttalelsen i sin helhet kan leses på forbundets webside.

Her ser du fagforeningens Landsstyremedlemmer til dette møtet. Fra venstre Tore Sunde, Ole Erik Thingnes, Karsten Bøe, og Arne Nesheim. I tillegg deltok Ove Toska som er forbundsstyremedlem.