Folkerikt på Stord

På Stord var det 2000 deltakere som protesterte mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven