Fonøyd med innsatsen til Elektroarbeidernes Fagforening

Vår fagforening deltok på fire arrangement, i Førde, Odda, Bergen og på Stord. Vi er fornøyd med mobiliseringen som ble gjort fra våre tillitsvalgte sier fagforeningens leder Ove Toska

I Bergen fikk Arlie Mucks opp temperaturen.