Forberedelsene til tariffoppgjøret er i gang

Vi ber den enkelte klubb om å forberede oppgjøret ved å avholde klubbstyremøter for å gjennomgå sine rutiner for uravstemning og forberedelser til en eventuell konflikt. Se Tariffinfo 1-2010.

tariffinfo_lok_1_2010_om_forberedelser.doc