Forbundet lanserer Min side

Forbundet har lansert et nytt tilbud på websiden sin.

Forbundet har kalt det Min side. Der kan du som medlem i EL&IT-forbundet logge deg inn og få tilgang til de overenskomster og forsikringer som gjelder for deg. Du kan foreta adresseendring. Og ved neste tariffoppgjør vil det være mulig å foreta uravstemming via siden. Du finner den her.