Foreslår film om overvåking

Øyvind Landsvik fra YIT-klubben i Bergen var i ettermiddag på talerstolen på Landsmøte i Oslo og foreslo at EL&IT-forbundet skal lage en film om elektronisk overvåking i arbeidslivet.

Dette forslaget er også sendt inn til årsmøte i Elektroarbeidernes Fagforening.
Landsmøtet har forøvrig behandlet organisasjon og vedtekter, samt handlingsprogram i løpet av søndagen.
Det ble også tid til en relativt sterk uttalelse om Israel sitt forhold til Palestina. Den kan du finne på websiden til Nettverk her