Forhandlingene fortsetter i engere utvalg

Partene står langt fra hverandre, men jobber for å bli ferdig til fredag kveld

Utvalgsarbeidet avsluttet – engere utvalg i gang

Onsdag kl. 17.00 ble utvalgsarbeidet i de tre nedsatte utvalgene avsluttet. Forhandlingene fortsetter nå i engere utvalg (4 fra hver av partene). Engere utvalg Fra EL & IT Forbundet deltar følgende i engere utvalg: • Hans O. Felix • Jan O. Andersen • Karsten Bøe • Odd Helge Reppe