Forhandlingene går sakte

Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene fortsetter. Begge parter har torsdag fått presentert sine krav og motkrav og har etablert en felles forståelse av det som er lagt fram. Det er fortsatt ingen avklaring. Om det ikke blir avklaring innen fredag 30.april klokken 24.00, ja så går oppgjøret til riksmeklingsmannen.

Og hos riksmeklingsmannen er det kø fra før.
Du kan se de planlagte meglingene på riksmeklingsmannens webside.