Forhandlingene: Karsten Bøe i egnere utvalg

Forbundet melder på sin webside at forhandlingene om revidering av Landsoverenskomsten for elektrofagene pågår i undergrupper. Karsten Bøe som er innvalgt i forhandlingsutvalget fra Elektroarbeidernes Fagforening, har fått plass i egnere utvalg samt i gruppen som behandler arbeidstid, LOK § 9 og offshoreavtalen (ikke lønn). Vi gjengir teksten fra forbundets web som ble utlagt i går tirsdag:

Forhandlinger landsoverenskomsten for elektrofagene
Arbeidet i underutvalgene fortsetter

Forhandlingene for landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har pågått i hele dag. Det er i de 3 underutvalgene at arbeidet skjer, med avklaringer og drøftinger, i hovedsak om tekster i overenskomstene.

De 3 underutvalgene er
1) Alle krav til LOK foruten §§ 5 og 6 og § 9 og offshore: Ledes av forbundssekretær Jan Aasarmoen, med Leif Olsen, Hans-Petter Hverven, Jonny Breivik og Kjetil Torbjørnsen som medlemmer.

2) LOK §§ 5 og 6 Ledes av forbundssekretær Dag Langer Andersen med Odd Helge Reppe og Bjørn Tore Fremgården som medlemmer.

3) Utvalg for arbeidstid, LOK § 9 og offshoreavtalen (ikke lønn) Ledes av forbundssekretær Trond Løvstakken med Karsten Bøe, Øivind Wallentinsen og Terje Aaberg som medlemmer.

Engere utvalg

Engere utvalg ledes av forbundsleder Hans O. Felix med Jan Olav Andersen (vara Jan Aasarmoen), Karsten Bøe og Odd Helge Reppe. Engere utvalg behandler disse kravene: • Heving av § 3A og offshorelønn • LOK §§ 16.12 og 17 Forhandlingene fortsetter onsdag 28. april.

27.04.2010