Forhandlingene starter i dag mandag 26. april

Forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi om revidering av Landsoverenskomsten for elektrofagene starter mandag ettermiddag.

Forhandlingene gjennomføres den siste uka i april med oppstart den 26. og avslutning senest 30. april. Dersom det blir oppnådd et forhandlingsresultat, vil det deretter bli gjennomført en uravstemning.

Hvis det gjennom forhandlingene ikke oppnås et resultat som forhandlingsutvalget mener kan sendes ut på uravstemning, går tariffoppgjøret til mekling. Det er riksmeklingsmannen som styrer den videre framdriften.

Alle klubber må gjøre sinee forberedelser til en eventuell konflikt. Det skal velges streikekomiteer. Det skal avklares bruk av fasiliteter med videre. Det er også viktig å gjennomgå informasjonsrutinene, slik at vi sikrer en best mulig informasjonsflyt under forhandlinger og eventuell mekling. Det må mobiliseres i alle våre lokale ledd, både i klubber, fagforeninger og distrikter. Det er viktig at alle er godt informert og forberedt på at det kan bli konflikt i forbindelse med forhandlingene.

Forbundets Min side kan bli brukt under forhandlinger og mekling og evtuell streik. Det er derfor viktig at den enkelte sjekker om opplysningene på forbundets hjemmesider under linken Min side er korrekt.
Informasjon legges også ut på Min side, slik at den er tilgjengelig for alle medlemmene.