Forhandlingsstatus etter tredje dag

Forbundet melder dette på sin webside: Det pågår runder i underutvalgene, samtidig som engere utvalg har hatt et par avklaringsmøter i dag. Situasjonen er med andre ord slik den pleier å være på denne tiden i forhandlingene.