Forsikringspresentasjon

Her er presentasjon av EL & IT Forbundets forsikringer
En kortfattet oversikt over forsikringsordningene
for medlemmer av EL & IT Forbundet
ajour pr. 1.1.2009

forsikringspresentasjon 2009.pdf