«Forsvar AFP» -konferanse i Bergen

Den 27. mars 2007 ble det gjennomført seminar i Bergen om pensjonsreformen, AFP og tidligpensjon. Ove Toska var konferanseleder, og som forelesere hadde vi fått besøk av Stein Aamdal (i midten) fra «Forsvar AFP» og Stein Stugu (til høyre)fra De Facto Kunnskapssenter.

Seminaret er en del av «Forsvar AFP» sin opplysningsvirksomhet for å sette fokus på pensjonsreformen og faren for at avtalefestet pensjon kan bli rasert som et ledd i pensjonsforliket som nå er vedtatt i Stortinget.

Stortinget har vedtatt en pensjonsreform basert på et glansbilde av et arbeidsliv som de forestiller seg vil komme en gang i fremtiden. Det glansbildearbeidslivet skal gjøre at folk kan stå lengre i arbeid og derfor skal det straffe seg å gå av med pensjon tidligere. Men samtidig skal det bli mulig å gå av med tidligpensjon fra 62 år. Men da må du betale mye selv.
AFP ordningen skal kunne fortsette men hva hjelper det når man får et tillegg opp på et mye lavere utgangspunkt.
Har du oppdaget at arbeidslivet har blitt en bedre plass å være de senere årene. Utvikler det seg i den retning?

Det er på høy tid å våkne opp.

Målsettingen med seminaret var å utdanne forelesere som kan holde innledninger på klubbmøter og fagforeningsmøter om temaet.
Det var ca 25 deltakere med, fra flere ulike fagforeninger og forbund i Bergen med omegn.
Elektroarbeidernes Fagforening hadde tatt på seg rollen som teknisk arrangør for seminaret.

Les mer om aksjon forsvar AFP på www.forsvarafp.no