Fredag kl 24.00. Partene har blitt enige om å mekle på overtid

Forbundet melder at partene mekler på overtid. Vi vet ikke hvor lenge en slik mekling kan vare. Fagforeningen har vakt utover natten til situasjonen er avklart.