Full støtte til de streikende

LO kongresen gir full støtte til de streikende hos Atea og hos Forbo Flooring.

Med jevne mellomrom ble konflikten hos ATEA der EL&IT-medlemmer streiker for tariffavtale berørt av flere talere på LO-kongressen. Det samme blir HK medlemmene hos Forbo Flooring. De streikende får full støtte for kravet om tariffavtale. Klubbleder hos ATEA, Svein Åge Samuelsen, (bildet) deltok på konferansen som besøkende. De tillitsvalgte fra de to streikende klubbene fikk også lov å orientere kongressen om status. De fikk full støtte og stående applaus fra en samlet LO-kongress.
Vi ønsker lykke til videre med streikene.
Og for EL&IT-medlemmene så får de fra tirsdag hjelp av en sympatistreik der mellom andre medlemmer hos BKK blir tatt ut.